Restaurants

RESTAURANT POLJANA

Plitvička jezera
00395 (0) 53/ 751 092

RESTAURANT LIČKA KUĆA

Rastovača bb
53231 Plitvička jezera
tel: 00385 (0) 53/ 751 023

 DEGENIJA

Drežničko Selište 59
47246 Drežnik Grad
tel: 00385 (0) 53/ 782 060