RESTAURANTS

RESTAURANT POLJANA

RESTAURANT LIČKA KUĆA

Plitvička jezera
053/ 751 092
Rastovača bb
53231 Plitvička jezera
tel: 053/ 751 023
 DEGENIJA

 Drežničko Selište 59
47246 Drežnik Grad
tel: 053/ 782 060