Kako do nas

Nalazimo se na udaljenosti 130km od Zadra i 130km od Zagreba.

DOLAZAK SA SJEVERA
Ako dolazite sa sjevera, odnosno iz smjera Zagreba, 5 km nakon benzinske postaje na Grabovcu i Hotela Grabovac vidjeti ćete oznaku za Selo Korana, zatim silazite sa glavne ceste i skrećete desno prateći oznake za mjesto Korana. Nakon što uđete u mjesto, vozite se do drugog drvenog mosta preko rijeke Korane koji prelazite i dolazite na željeno odredište. Kuća SAN broj 15, Ivica Luketić.

DOLAZAK SA JUGA
Ako dolazite sa juga, odnosno iz smjera Zadra, obavezno prolazite pored oba ulaza u Nacionalni park i vozite se 6 km od posljednjeg ulaza i restorana Lička kuća. 200 m nakon što prijeđete veliki plavi most skrećete lijevo prateći oznake za mjesto Korana. Nakon što uđete u mjesto, vozite se do drugog drvenog mosta preko rijeke Korane koji prelazite i dolazite na željeno odredište. Kuća SAN KORANA broj 15, Ivica Luketić.