Info

Potražite detaljne informacije o lokacijama u okolici Plitvičkih jezera i šire.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Trg sv. Jurja 6
53 230 Korenica
tel/fax: 00385 (0)53 776 798

POLICIJA
P.Šnjarića b.b.
53 230 Korenica
tel: 053/675-810

HITNA POMOĆ
Ambulanta Korenica
Zagrebačka 41
tel. 053/776-591
Ambulanta Plitvička jezera
Mukinje b.b.
tel. 053/774-057

VATROGASCI
Trg. sv. Jurja 4
53 230 Korenica
tel. 053/776-053

LJEKARNA
J. Jovića 2
53 230 Korenica
tel. 053/776-174

POŠTA
Poštanski ured Korenica
Trg. sv. Jurja 13
tel. 053/776-595

Poštanski ured Plitvička jezera
Mukinje b.b.
tel. 053/774-220

BANKA
Privredna banka Zagreb – poslovnica Plitvička jezera
Hotel Bellevue
tel. 053/774-052

Karlovačka banka – Korenica
tel. 053/776-252

VUČNA SLUŽBA
P. Šnjarića 3
tel. 053/776-229